Historie

Fra sygehusbarak til spejderhytte

I korthed skal her berettes om Egebjerghyttens historie, fortalt af Svend Werner i 1997:

Hytten ligger i et meget smukt terræn på et højdedrag, 100 m. o.h. med en skøn udsigt over det sydfynske øhav mod Ærø og øerne. Til den anden side, når man nærmer sig hytten, ser man udover "slettelandet" mod Kirkeby og Stenstrup og de gamle teglværker.

Egebjerg lå i starten helt ideelt midt i daværende Valdemar Sejr Division med yderpunkterne Langeland og Faaborg/Falsled. Ved delingen i 1973 kom hytten til at ligge yderst i divisionerne Bro og Reventlow. Altså ikke særlig praktisk. I dag har divisionerne Bro og Egeskov ansvaret for Egebjerg.

skitse
Arkitekt John Andersens skitse fra 1963

Byggeperioden for Egebjerg er 1962 - 1967. For størstedelen opført af spejderne selv, idet der efterhånden dannedes en særdeles hård og flittig kerne. På dette tidspunkt var mange spejdere til rådighed. Sct. Jørgens og Ørkild trak det store læs -- ligeledes Pionererne, der havde en specialist, Georg Hansen, der mestrede den specielle blokhusstil, hvori Egebjerg er opført.

Arkitekt John Andersen, Sct. Jørgens, var hyttens arkitekt. I hele byggeperioden var han en uvurderlig organisator og ledede arbejdet med en ukuelig optimisme. Et andet stort navn var Bruno Nordskov. Fritz Weber Hansen, i skrivende stund formand for Egebjerg, udførte alt smedearbejde på hytten, f.eks. de smukke lysekroner inde og lamperne ude samt beslag og ophæng.

skitseIndvendig skitseUdvendig
Else Østrøm fra korpsets samtale med arkitekt
John Andersen - Hyttens skaber
Spejderhytten "Egebjerg" - endnu tagpapklædt;
men tagstenene, der skal danne den endelige
tagklædning, ligger i forgrunden og venter på at blive
sat op

Forud for byggeriet gik mange diskussioner. Egnet grund, økonomi osv. I 1962 fandt landbrugskonsulent Aksel Petersen stedet. I første omgang blev der købt 1 td land, senere yderligere 3. Økonomisk levede man i byggeperioden efter princippet:"mange bække små" --- Hjælp fra korpset og Ove Holms fond, en løbende kassekredit, lodseddelsalg, tipspenge og en helt utrolig goodwill fra leverandørernes side, masser af materialer blev faktisk foræret til byggeriet -- alt dette var med til at bære projektet igennem. Gildet i Faaborg, med Børge Knudsen som en ivrig forkæmper, fik også økonomien til at hænge sammen. Efter færdiggørelsen, og inden udlejningen kom rigtig i gang betalte spejderne kr. 1,00 ekstra i kontingent til Egebjerg. Det gav rigtig mange penge, beløb som Egebjerg senere tilbagebetalte til grupperne.r divisionen. Egebjerg skulle indvies. Det blev 6. maj 1967. Spejderchefen Thorkild Glad, klippede snoren. Det blev en helt usædvanlig festdag. Naturligvis med masser af gode gaver og ønsker, med gæster fra nær og fjern.

telt
Divisionsturnering 1967
Området tilplantes

Spejderne var lykkelige for at kunne overtage den dejlige hytte og det omkringliggende areal. Ved divisionsturneringen samme år blev de grønne marker og skrænterne tilplantet. Hver trop fik sit eget lille område og resultatet ser vi i dag. Bare meget vellykket.

Og som et kuriosum: En sygehusbarak, indkøbt i Faaborg formedelst kr. 600 var faktisk starten på byggeriet. Den kan i dag ses som vægbeklædning i sovesalene!

Egebjerg har året igennem en rimelig udlejning og en deraf følgende god økonomi --- men vi må nok konstatere, at de mange grupper har egne hytter og derfor for sjældent lægger vejen om ad Egebjerg. Egebjerg's interesser varetages af en styrelse på 5 medlemmer fra Bro og Egeskov plus diverse udvalg.

Divisionsmærket for Valdemar Sejr Division ses udskåret ved hyttens indgang. Af praksiske grunde hedder området: "Foreningen Valdemar Sejr Division".

Fremtiden: Vi vil håbe, at der fortsat vil være spejdere og cilvile, der er nødvendig for at bevare Egebjerg og omgivelserne som de bedst mulige rammer for spejderarbejdet på Sydfyn og for de mange gæster fra nær og fjern.

(SWJ 1997)

Epilog

Der var efterhånden opstået en stigende utilfredshed med, at patruljer ikke havde mulighed for at benytte lejrpladserne. Man var afhængig af lejeindtægten på hytten, og det kunne ikke kombineres med benyttelse af toiletterne. Man kunne - eller ville - gerne løse problemet.

Derfor kom der en ny bestyrelse i 1998. Den nye bestyrelse har nu virket i adskillige år. Hytten er blevet moderniseret med bl.a. nyt køkken. Man har fået gjort udlejningen mere effektiv, så der kunne spares op til den nye toiletbygning, som man har manglet i mange år, så patruljerne kunne benytte lejrpladsen. Sommeren 2006 blev toiletbygningen så næsten færdig; så færdig, så den er taget i brug. Der mangler nu at få meddelt patruljer og troppe, at den er der. 6. maj 2007 er det 40 år siden, at Egebjerghytten blev indviet. Det er vedtaget, man vil holde jubilæumsfesten denne dag. Da skal den nye bygning også officielt indvis. Man håber selvfølgelig, at mange vil deltage i festligheden.

Pladsen omkring hytten blev for mange år siden tilplantet. Det har gjort terrænet egnet til spejderbrug. Nu er træerne blevet så store, at der skal fældes mange, plantes nye og på mange måder ryddes op. Den lille flittige skare, som har vedligeholdt hytten og bygget nyt, har ikke haft kræfter til også at holde standarden udendørs. På repræsentantskabsmødet hvert år kommer kun 5-10 personer. Det har de sidste år ikke engang været nok til, at man har kunnet vælge en fuldtallig bestyrelse. Man må meget håbe, at at der fremover kommer mange, som vil give et nap med. Det gælder både i bestyrelsen, men sandelig også med at få styr på hele Egebjerg, ude og inde.

Så er det nye site i luften
Torsdag d. 16/3-2010 kl. 11.00 er det nye site gået i luften!
God fornøjelse!
Fra repræsentantskabsmødet forår 2010

Planer for indeværende år, april 2010 til april 2011.

Booking on-line forespørgsel med synlig kalender på hjemmesiden for at aflaste Karins mange tlf. opkald, hvor hytten alligevel er optaget. Søren har lavet flot booking kalender. Se udprint eller online pc på bordet..

Der er udlejning for 199.000 kr. med 57 lejemål. Bemærk forskel fra 2009!!

Arbejdsdag i aug. bliver store maledag både toiletbygning udvendig og hytten males færdig.

Toiletbygning har fået første gangs grundingsolie og nu skal der lidt farve på, for at beskytte træværk. Det er stærkt nødvendigt, da træværk allerede er begyndt at blive lidt gråt at se på. Den toiletbygning skal bruges i rigtig mange år frem i tiden.

Hytten her skal males 2 gange udvendig på samme dag. Godt med grundingsolie for at beskytte træ mod råd og svamp. Derefter en gang sort heldækkende maling af høj kvalitet. Hyttens træværk er forsømt og skal beskyttes.

 

Ved toiletbygning opsættes rengørings skab og postkasse.

Vores garage til traktor skal renses af med højtryk og males i farver, så den falder mere ind i landskabet. Overvejer beplantning omkring den, samt udjævning af jordbunker og såning af græs.

Der skal renses op i bede omkring toiletbygning, der skal køres flis på for at lette vedligehold efterfølgende. Vi er næsten færdige.

Der er taget stilling til tilbud om 10-årig plan for skovarealerne, fældning, plantning mm. via Skovdyrkerforeningerne. Se mappe. Der fondraises penge til dette projekt også, 120.500 kr.

Der skal fondraises 330.000 kr. til nyt tag. Pengene sidder ikke så løst på fonde mere, men jeg fortsætter ufortrødent.

Der er modtaget penge via pulje til en ekstra varmepumpe til opvarmning af resten af hytten, 71.500 kr. VVS Jens og elektriker mødes med mig på onsdag for endelig aftale om udførelse og pris.

Der skal søges penge til ny pejseindsats med glaslåge og ny kerne i skorsten. Bestyrelsen har godkendt projekt, der skal være færdig til efteråret.

Men selv om der er meget af det praktiske, så må vi ikke glemme, at der skal nydes en god sommer i pragtfulde omgivelser i området omkring Egebjerg.

 

 

 

Planer for fremtiden, langtidsvisioner.

 

Spejdercenter Egebjerg skal på sigt være et levende sted med mange aktiviteter.

Det skal tiltrække spejdere, der vil have en anderledes oplevelse end de plejer.

Vi skal udvikle unikke ting og få Spejdercenter Egebjerg til at være vores fælles samlingssted til fede ture, store turneringer, spændende natløb, tema dage, naturoplevelser, motionsfremmende aktiviteter og meget meget mere. Vi skal ikke være et festlokale i det lange løb. Vi tjener på festerne lige nu, så vi kan realisere vores drømme og mål til glæde og gavn for spejderne, deres familier og lokalsamfundet. Vi kan løfte hvad som helst, når bare vi løfter i flok. Kan jeg regne med jer i fremtiden?

 

Michael Storm

Formand

En stolt formand for Egebjerghytten siger TAK
Januar 2014.

En stor tak til de frivillige i bestyrelsen for Egebjerg, der gik frisk til opgaven med at renovere vores hytte. Det er utroligt hvad de kan sætte i gang, mens formanden er et smut ude at sejle. Vel hjemkommet til hytten var der malet i de to sovesale, muren i pejsestuen skurret op og skal males til efteråret. Døre slebet ned og givet lak. Bestilt gulvafslibning uge 7 og lakering. Brænde samlet efter stormfald og startet på at kløve det. Jeg er jer dybt taknemlig for jeres flid med hytten og er en stolt formand med sådan et team i ryggen. Jeg glæder mig til flere år i jeres pragtfulde selskab.

Mvh og mange tak.

Formand Michael Storm